Aj napriek príchodu absolventov vysokých škôl celková nezamestnanosť v júni poklesla

V júni 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,45 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2016 (9,45 %) sa nezmenila. Medziročne poklesla o 2,10 percentuálneho bodu (p. b.) v júni 2015 11,55 %.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júni 2016 dosiahol 256 615 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2016 (256 742 osôb), poklesol o 127 osôb (o 0,05 %). Medziročne poklesol o 54 808  osôb, čo je o 17,60 % menej  (v júni 2015 311 423 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júni 2016 11,02 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2016 (11,13 %) poklesla o  0,11 p. b.. Medziročne poklesla o 2,10 p. b. (v júni 2015 13,12 %).

Stav celkového počtu UoZ v júni 2016 dosiahol 299 427 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2016 (302 264 osôb), poklesol o 2 837 osôb (o 0,94 %). Medziročne poklesol o 54 417 osôb, čo je o 15,38 % menej (v júni 2015 stav 353 844 osôb).

V júni 2016 bol v  troch krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,24 p. b.) bol dosiahnutý v Trnavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (14,47 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,45 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 13,55 % a Košický kraj s 13,15 %.

Na okresnej úrovni bol v júni 2016 v  40 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 39 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,62 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (3,75 %).

Ku koncu júna  2016 úrady práce evidovali 41 929 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 63 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  8 623 miest (podiel 20,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 582 (podiel 8,5 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 12 194 miest (v Trnavskom kraji 2 621 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 891 miest (v Prešovskom kraji 1 294 miest) 
  • pracovníci v službách a obchode – 7 414 miest (v Bratislavskom kraji 1 860 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac