Aj v auguste sa nezamestnanosť znížila

V auguste 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,43 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2016 (9,44 %) poklesla o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,89 p. b. (v auguste 2015 11,32 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v auguste 2016 dosiahol 256 271 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2016  (256 460 osôb), poklesol o 189 osôb (o 0,07 %). Medziročne poklesol o 48 916  osôb, čo je o 16,03 %  menej   (v auguste  2015 – 305 187 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v auguste 2016 10,85 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2016 (10,96 %) poklesla o  0,11 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,01 p. b. (v auguste 2015  12,86 %).

Stav celkového počtu UoZ v auguste 2016 dosiahol 294 721 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2016 (297 649 osôb), poklesol o 2 928 osôb (o 0,98 %). Medziročne poklesol o 52 250 osôb, čo je o 15,06 % menej (v auguste 2015 stav 346 971 osôb).

V auguste 2016 bol v  štyroch krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,10 p. b.) bol dosiahnutý v Trenčianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (14,53 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,43 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 13,42 % a Košický kraj s 13,25 %.

Na okresnej úrovni bol v auguste 2016 v  47 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a  v 32 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,26 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (3,83 %).

Ku koncu augusta  2016 úrady práce evidovali 39 885 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 577 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  9 746 miest (podiel 24,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  2 632 (podiel 6,6 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 13 253 miest (v Trnavskom kraji 3 238 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 8 305 miest (v Bratislavskom kraji 1 722 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 853 miest (v Bratislavskom kraji 1 559 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2016
Dátum aktualizácie: 19.10.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac