Ako kontaktovať ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ak klienti potrebujú informácie, týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu svoje otázky zaslať na: media@upsvr.gov.sk.

Môžu využiť aj formulár „Skúsenosti a postrehy“, ktorý je umiestnený na webovej stránke ústredia: upsvr.gov.sk.

Ak klient potrebuje informáciu, týkajúcu sa aktivít konkrétneho úradu, môže osloviť konkrétny úrad emailom alebo telefonicky podľa zoznamu vstupných kontaktov. Zoznam kontaktov

Podrobné kontakty na pracovníkov úradov práce nájdu na webovej stránke úradu práce.Médiá

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac