Ako kontaktovať ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ak klienti potrebujú informácie, týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu svoje otázky zaslať na: media@upsvr.gov.sk.

Môžu využiť aj formulár „Skúsenosti a postrehy“, ktorý je umiestnený na webovej stránke ústredia: upsvr.gov.sk.

Ak klient potrebuje informáciu, týkajúcu sa aktivít konkrétneho úradu, môže osloviť konkrétny úrad emailom alebo telefonicky podľa zoznamu vstupných kontaktov. Zoznam kontaktov [ PDF 240.7 kB]

Podrobné kontakty na pracovníkov úradov práce nájdu na webovej stránke úradu práce.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 16.03.2020
Dátum aktualizácie: 15.06.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac