Decembrová miera evidovanej nezamestnanosti rovnaká ako v novembri 2013

Decembrová miera evidovanej nezamestnanosti rovnaká ako v novembri 2013

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri 2013 hodnotu 13,50 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2013 (13,50 %), sa nezmenila. Medziročne poklesla o 0,94  p. b.   (v decembri 2012  14,44 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v decembri 2013  364 225 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2013 (364 233 osôb), poklesol o 8 osôb. Medziročne poklesol o 25 886 osôb, čo je o 6,64 % menej (v decembri 2012    390 111  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2013  14,78 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2013 (14,81 %), poklesla o  0,03 p.b. Medziročne poklesla  o 0,98p.b. (v decembri 2012   15,76 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v decembri 2013  398 876 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní  s novembrom 2013 (399 561 osôb), poklesolo 685 osôb (o 0,17 %). Medziročne poklesol o 26 982 osôb, čo je o 6,34 % menej (v decembri 2012     425 858 osôb).

V decembri 2013 bol v troch krajoch (Bratislavský, Nitriansky, Košický) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,16 p. b.) bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti (MEN)v sledovanom mesiaci zaznamenal Prešovský kraj (19,35 %). Úroveň MEN nad slovenský priemer (13,50 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 18,26 % a Košický kraj s 17,23 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2013 v 34 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 43 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v dvoch okresoch bola zaznamenaná MEN na úrovni novembra 2013.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (31,24 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,93 %). 

 

Kompletné štatistiky nájdete na www.upsvar.sk - štatistiky

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.01.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac