Evidovaná februárová nezamestnanosť 10,09 je najnižšia za ostatných 7 rokov

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2016   10,09 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2016 (10,39%) poklesla o 0,30 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 2,23  p.b. (vo februári 2015 12,32 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol vo februári 2016 274 202 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2016 (282 339 osôb), poklesol o 8 137 osôb (o 2,88 %). Medziročne poklesol o 58 016  osôb, čo je o  17,46 % menej  (vo februári 2015 332 218  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2016   12,00 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2016 (12,18 %) poklesla o  0,18 p.b.. Medziročne poklesla o 1,95 p.b. (vo februári 2015 13,95 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol vo februári 2016 326 075 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2016 (330 783 osôb), poklesol o 4 708 osôb (o 1,42 %). Medziročne poklesol o 50 195 osôb, čo je o 13,34 % menej (vo februári 2015 stav 376 270 osôb).

Vo februári 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,53 p.b) bol dosiahnutý v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (14,89 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (10,09 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 14,45 % a Košický kraj s 13,65 %.

Na okresnej úrovni bol vo februári 2016 v 72 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 5 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v 2 okresoch sa MEN medzimesačne nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (27,15 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava V. (4,42 %).

Koncom februára 2016 bol na úradoch práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) 34 128. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 778 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  5 639 miest (podiel 16,5 %), najmenej miest 3 063 v Košickom kraji (podiel 9,0 %). 

Z hľadiska štruktúry bolo najviac VPM 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 9 263 miest (v Trnavskom kraji 1 484 miest) 
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 6 045 miest (v Trenčianskom kraji 1 017 miest) 
  • pracovníci v službách a obchode – 5 823 miest (v Bratislavskom kraji 1 183 miest)

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.03.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac