Finančná pomoc Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny obetiam následkov povodní

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR a obcami poskytne finančnú pomoc obetiam následkov povodní.
Prostredníctvom 18-tich úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a 92 obcí obdrží prvých 1.105 osôb finančnú podporu z Humanitného fondu Ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, ako pomoc pri zmierňovaní následkov povodní. Celková výška pomoci dosahuje zatiaľ 672.780,- EUR, jej výška poskytnutá v jednotlivých konkrétnych prípadoch je do 800,- EUR.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej zabezpečujú kontakt s postihnutými obcami a mestami a zisťujú potrebu ľudských zdrojov a pomoci zo strany úradu PSVR na zvládnutie protipovodňovej ochrany a prípadného odstraňovania už spôsobených následkov a škôd v dôsledku povodní.
V prípade potreby riešenia situácie majú Ústredie, úrady PSVaR, mestá a obce, k dispozícii pre účel prác na odstraňovanie následkov prírodného živlu vyše 35 tisíc osôb, ktoré sa v súčasnosti zúčastňujú na aktívnych opatreniach trhu práce v zmysle aktivačných činností a dobrovoľníckych služieb v oblastiach najviac postihnutých živelnou pohromou.


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 07.06.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac