Harmonogram búrz informácii po úradoch PSVR - aktualizácie 8.10.2008

Úrad PSVR

termín

miesto konania Burzy informácií

Bratislava

12.11.2008

Dom Kultúry Ružinov

Malacky

12.11.2008

hotel Átrium

Pezinok

23.10.2008

Kultúrne centrum, Pezinok

16.10.2008

Mestskom kultúrnom stredisko v Senci

Dunajská Streda

12.11.2008

Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede 

Galanta

29.10.2008

Mestské kultúrne stredisko Galanta, Mierové nám. 942/3

Piešťany

23.10.2008

Stredná záhradnícka škola, Brezová 2 Piešťany

Senica

06.11.2008

Dom kultúry v Senici

Trnava

30.09.2008

aula STU MTF Paulínska 16, Trnava

Partizánske

29.10.2008

priestory ART P Centra v Partizánskom

05.11.2008

Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou

Nové Mesto n/Váhom

13.11.2008

Športová hala v Novom Meste nad Váhom, Javorinská ulica

Považská Bystrica

13.11.2008

Dom Kultúry OZK, Považská Bystrica

Prievidza

20.11.2008

Športová hala Olympionikov 4, Prievidza

Trenčín

12.11.2008

Športová hala  Trenčín

Komárno

06.11.2008

Športová hala Komárno

Levice

22. - 23.10.2008

priestory ÚPSVR - Levice ul. Ľ. Štúra 53

Nitra

15.10.2008

priestory ŠD UKF v Nitre na Slančíkovej ulici

Nové Zámky

22.9.-23.9.2008

športová hala Milénium Nové Zámky

Topoľčany

29.10.2008

Dom Kultúry Topoľčany 

Čadca

19.- 20.11.2008

Dom Kultúry v Čadci

Dolný Kubín

12.11.2008

MsKS v Dolnom Kubíne, Námestie slobody

Námestovo

16.10.2008

Mestské kultúrne stredisko v Námestove

Liptovský Mikuláš

10.- 12.11.2008

DK

Martin

25.- 26.11.2008

Spojená škola Martin

Ružomberok

16.10.2008

Kultúrny dom  A. Hlinku v Ružomberku

Žilina

13.11.2008

Dom odborov, Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina

Banská Bystrica

12.11.2008

priestory Európa Culture Center s.r.o., Banská Bystrica

Banská Štiavnica

25.11.2008

MsKC Žiar nad Hronom

Brezno

06.11.2008

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Školná 5, Brezno

13.11.2008

Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 27

Lučenec

06.11.2008

Dom Kultúry B. S. Timravy, Nám. Republiky 5 Lučenec

Revúca

29.10.2008

Mestské kultúrne strediska v Revúcej v ALFE

Rimavská Sobota

21.10.2008

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote

Veľký Krtíš

13.11.2008

Kultúrny dom

Zvolen

16.10.2008

vstupná hala Technickej univerzity vo Zvolene

Bardejov

13.11.2008

Združená stredná škola J. Andraščíka, pod Vinbargom 3

Humenné

06.11.2008

Mestské kultúrne stredisku v Humennom

Poprad

20.11.2008

priestory II. Základnej školy, Francisciho 910/8, Poprad

Prešov

05.11.2008

Odborový dom kultúry, Nám. Mieru 1, Prešov

12.11.2008

Mestské kultúrne stredisko, J. Borodáča 18, Sabinov

Stará Ľubovňa

13.11.2008

v priestoroch Športovej haly v Starej Ľubovni

Stropkov

26.09.2008

Mestské kultúrne stredisko v Stropkove

Vranov nad Topľou

23.10.2008

Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Košice

19.- 21.11.2008

Dom Techniky, Južná trieda 2, Košice

Michalovce

29.10.2008

Nová športová hala v Michalovciach

Rožňava

13.11.2008

v priestoroch  OKC v Rožňave

Spišská Nová Ves

20.11.2008

Mestský úrad, zasadačka - len okrúhly stôl

Trebišov

21.10.2008

Kultúrne stredisko Trebišov

06.11.2008

Mestský úrad Kráľovský Chlmec

Kežmarok

23.10.2008

priestory ÚPSVR v Kežmarku

 

[ DOC]


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac