Klesajúcu nezamestnanosť nezastavil ani príchod maturantov do evidencie úradov práce

V septembri 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,42 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2016 (9,43 %) poklesla o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,96 p. b. (v septembri 2015 11,38 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v septembri 2016 dosiahol 255 919 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2016  (256 271 osôb), poklesol o 352 osôb (o 0,14 %). Medziročne poklesol o 51 135  osôb, čo je o 16,65 %  menej   (v septembri  2015 – 307 054 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v septembri 2016 10,83 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2016 (10,85 %) poklesla o  0,02 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,12 p. b. (v septembri 2015  12,95 %).

Stav celkového počtu UoZ v septembri 2016 dosiahol 294 095 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2016 (294 721 osôb), poklesol o 626 osôb (o 0,21 %). Medziročne poklesol o 55 042 osôb, čo je o 15,77 % menej (v septembri 2015 stav 349 137 osôb).

V septembri 2016 bol v  štyroch krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,12 p. b.) bol dosiahnutý v Trnavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (14,58 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,42 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 13,47 % a Košický kraj s 13,25 %.

Na okresnej úrovni bol v septembri 2016 v  46 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 32 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,39 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (3,75 %).

Ku koncu septembra  2016 úrady práce evidovali 41 150 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 265 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  9 623 miest (podiel 23,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji  2 592 (podiel 6,3 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 13 618 miest (v Trnavskom kraji 3 236 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 8 644 miest (v Bratislavskom kraji 1 692 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 6 095 miest (v Bratislavskom kraji 1 672 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac