Medzimesačná aj medziročná miera nezamestnanosti poklesliMiera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 2013  13,66 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2013 (13,84 %) poklesla o  0,18  percentuálneho bodu. Medziročne poklesla o 0,03  p. b. (v októbri 2012 - 13,69 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v októbri 2013 - 368 647 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2013 (373 396 osôb), poklesol o 4 749 osôb (1,27 %). Medziročne poklesol o 1 219 osôb, čo je o 0,33 % menej (v októbri 2012    369 866  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2013 - 14,91 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2013 (15,06 %) poklesla o  0,15 p.b.. Medziročne poklesla o 0,28 p.b. (v októbri 2012 - 15,19 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v októbri 2013 - 402 505 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní so septembrom 2013 (406 498 osôb), poklesol o 3 993 osôb (o 0,98 %). Medziročne poklesol o 7 927 osôb, čo je o 1,93 % menej (v októbri 2012 - 410 432 osôb).

V októbri 2013 bol vo všetkých krajoch,s výnimkou bratislavského (nárast o 0,01 p.b.) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,31 p. b.) bol dosiahnutý v košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti (MEN) zaznamenal prešovský kraj (19,59 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (13,66 %) zaznamenal  ešte banskobystrický kraj s 18,12 % a košický kraj s 17,46 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2013 v 60 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 18 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v jednom okrese bola zaznamenaná MEN na úrovni septembra 2013.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (31,82 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (5,19 %). Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac