Miera evidovanej aj celkovej nezamestnanosti v novembri 2013 opäť poklesla

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v novembri 2013 úroveň 13,50 %.


Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2013 (13,66 %) poklesla o  0,16  percentuálneho bodu (p. b).  Medziročne poklesla o 0,44  p. b.   (v novembri 2012 13,94 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v novembri 2013 - 364 233 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2013 (368 647osôb), poklesol o 4 414 osôb (o 1,20 %). Medziročne poklesol o 12 405 osôb, čo je o 3,29 % menej (v novembri 2012 - 376 638  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v novembri 2013 14,81 %.  Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2013 (14,91 %) poklesla o  0,10 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,71p.b. (v novembri 2012 15,52 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol  v novembri 2013399 561 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s októbrom 2013 (402 505osôb), poklesol o 2 944 osôb (o 0,73 %). Medziročne poklesol o 19 808 osôb, čo je o 4,72 % menej (v novembri 2012     419 369 osôb).

V novembri 2013 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,25 p. b.) bol dosiahnutý v trnavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti (MEN) zaznamenal prešovský kraj (19,35 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (13,50 %) zaznamenal  ešte banskobystrický kraj s 18,08 % a košický kraj s 17,29 %.

Na okresnej úrovni bol v novembri 2013 v 61 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 18 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (31,45 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (5,18 %). 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac