Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli 14,41%


Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli 2013 poklesla

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli  2013  14,41 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom  2013  (14,68 %), poklesla o  0,27  percentuálneho bodu  (p. b). Medziročne vzrástla o 1,01  p. b.   (v apríli 2012  13,40 %).

 Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v apríli 2013  388 948 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2013  (396 252osôb), poklesol o 7 304 osôb (o 1,84 %). Medziročne vzrástol o 26 768  osôb, čo je o 7,39 % viac(v apríli 2012  362 180  osôb).

V apríli 2013 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti  (najvýraznejší pokles o 0,56 p. b. bol dosiahnutý v banskobystrickom kraji).

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (20,52 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (14,41 %) zaznamenal  ešte banskobystrický kraj s 19,80 % a košický kraj s 18,96 %.

Na okresnej úrovni bol v apríli 2013   dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti v 63 okresoch, v 15 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese bola zaznamenaná miera na úrovni marca 2013.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (33,96 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,93 %). 

 

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac