Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v januári 2013 14,80 %


Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v januári 2013  14,80 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2012 (14,44 %), vzrástla o  0,36  percentuálneho bodu  (p. b). Medziročne vzrástla o 1,11  p. b.   (v januári 2012   13,69 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v januári 2013   399 367 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2012 (390 111 osôb), vzrástol o 9 256 osôb (o 2,37 %). Medziročne vzrástol o 29 419  osôb, o 7,95 %   (v januári 2012     369 948  osôb).

V januári 2013 bol v šiestich krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší medzimesačný nárast (o 0,57 p. b.) bol zaznamenaný v nitrianskom a trenčianskom kraji. V krajoch banskobystrickom a košickom bol dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (20,92 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (14,80 %) dosiahol ešte banskobystrický kraj s 20,56 % a košický kraj s 19,30 %.

Na okresnej úrovni bol v januári 2013 dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti v 29 okresoch, v 50 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (34,51 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,51 %). 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac