Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 2014 12,78 %

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 2014  12,78 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2014 (12,80%) poklesla o 0,02 p.b. Medziročne poklesla o 1,47  p. b. (v júni 2013  14,25 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v júni 2014  345 013 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s májom 2014 (345 487 osôb), poklesol  o 474  osôb (o 0,14 %). Medziročne poklesol o 39 683 osôb, čo je o 10,32 % menej (v júni 2013  384 696  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júni 2014  14,26 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2014 (14,27 %) poklesla o 0,01 p.b.. Medziročne poklesla  o 1,23 p.b. (v júni 2013  15,49 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v júni 2014   384 825 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s májom 2014 (385 176 osôb), poklesol o 351 osôb (o 0,09 %). Medziročne poklesol o 33 343 osôb, čo je o 7,97 % menej (v júni 2013   418 168 osôb).

V júni 2014 bol v piatich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,10 p. b.) bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji. V troch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast. Najvýraznejší nárast bol v Košickom kraji (o 0,08 p.b.).

Ku koncu júna 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 9 215 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 582 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 1 619 miest (podiel 17,6 %), najmenej 687 miest v Banskobystrickom kraji (podiel 7,4%).

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac