Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2013 14,71%

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2013    14,71%

 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo  februári  2013  14,71 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2013 (14,80 %), poklesla o  0,09  percentuálneho bodu  (p. b). Medziročne vzrástla o 0,95  p. b.   (vo februári  2012       13,76 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol vo februári 2013    397 070 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2013 (399 367osôb), poklesol o 2 297 osôb

 (o 0,58 %). Medziročne vzrástol o 25 364  osôb, o 6,82 % (vo februári 2012371 706  osôb).

Na okresnej úrovni bol vo februári  2013 dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti v 51 okresoch, v 26 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch bola zaznamenaná miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni januára 2013.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (20,75 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (14,71 %) zaznamenal  ešte banskobystrický kraj s 20,37 % a košický kraj s 18,99 %.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (34,49 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,72 %). 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac