Miera evidovanej nezamestnanosti klesla aj v auguste

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste 2014  12,56 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2014 (12,67 %)  poklesla o 0,11 p.b.  Medziročne poklesla o 1,14  p. b. (v auguste 2013  13,70 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v auguste 2014  338 825 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2014 (341 882 osôb), poklesol  o 3 057 osôb (o 0,89 %). Medziročne poklesol o 30 811 osôb, čo je o 8,34 % menej (v auguste 2013  369 636  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v auguste 2014  14,11 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2014 (14,23 %) poklesla o  0,12 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,79  p.b. (v auguste 2013  14,90 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol v auguste 2014  380 668 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s júlom 2014 (384 002 osôb), poklesol o 3 334 osôb (o 0,87 %). Medziročne poklesol o 21 545  osôb, čo je o 5,36 % menej (v auguste 2013  402 213 osôb).

V auguste 2014 bol v siedmich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,23 p. b.) bol dosiahnutý v prešovskom kraji. Len v bratislavskom kraji bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN (o 0,08 p.b.).

Ku koncu augusta 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 10 446  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 960 VPM. Najviac ich bolo v prešovskom kraji, a to  1 836 miest (podiel 17,6 %), najmenej 797 miest v trenčianskom  kraji (podiel 7,6%).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.09.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac