Miera evidovanej nezamestnanosti - November 2012

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v novembri 2012 - 13,94 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2012 (13,69 %), vzrástla o  0,25  percentuálneho bodu  (p. b). Medziročne vzrástla o 0,61  p. b.   (v novembri  2011    13,33 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v novembri 2012 -  376.638 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2012 (369.866 osôb), vzrástol o 6.772 osôb (o 1,83 %). Medziročne vzrástol o 20.982  osôb, o 5,90 % (v novembri  2011 - 355.655  osôb).

Na okresnej úrovni bol pokles miery evidovanej nezamestnanosti dosiahnutý v 12 okresoch, v 66 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese bola zaznamenaná miera na úrovni októbra 2012.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (34,65 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I.  (4,15 %).

Z pohľadu krajov SR v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (20,01 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (13,94 %) dosiahol ešte banskobystrický kraj s 19,99 % a košický kraj s 18,99 %.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac