Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla o 0,26 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci 2015   12,06 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2015 (12,32 %) poklesla o 0,26 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 1,22  p. b. (v marci 2014  13,28 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v marci 2015  325 171 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2015 (332 218 osôb), poklesol o 7 047 osôb (o 2,12 %). Medziročne poklesol o 33 114 osôb, čo je o 9,24 % menej (v marci 2014    358 285  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2015   13,70 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2015  (13,95 %) poklesla o  0,25 p.b.. Medziročne poklesla  o 1,02  p.b. (v marci 2014   14,72 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol  v marci 2015  369 455 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s februárom 2015  (376 270 osôb), poklesol o 6 815 osôb  (o 1,81 %). Medziročne poklesol o 27 761  osôb, čo je o 6,99 % menej (v marci 2014    397 216 osôb).

V marci 2015 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,41 p.b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu MEN  zaznamenal Prešovský kraj (17,33 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (12,06 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 16,84 % a Košický kraj s 15,86 %.

V medziročnom porovnaní bol za SR dosiahnutý pokles MEN o 1,22 p.b.. Na regionálnej úrovni bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medziročný pokles MEN. Najvýraznejší pokles (o 1,88 p.b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Na okresnej úrovni bol v marci 2015  v 73 okresoch dosiahnutý pokles MEN a v 6 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (29,71 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (5,13 %). 

Ku koncu marca 2015  bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 15 427  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3 753 VPM. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji, a to  2 618 miest (podiel 17,0 %), najmenej 1 422 miest v Košickom kraji (podiel 9,3 %). V medziročnom porovnaní je to nárast o 10 539  miest         (v marci 2014    4 888 VPM).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.04.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac