Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v novembri 2014 o 0,10 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v novembri 2014 12,25 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2014 (12,35 %) poklesla o 0,10 p.b. Medziročne poklesla o 1,25  p. b. (v novembri 2013  13,50 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v novembri 2014  330 517 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2014  (333 257 osôb), poklesol  o 2 740 osôb (o 0,82 %). Medziročne poklesol o 33 716 osôb, čo je o 9,26 % menej (v novembri 2013  364 233  osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v novembri 2014  13,86 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2014 (13,93 %) poklesla o  0,07 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,95  p.b. (v novembri 2013  14,81 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v novembri 2014  374 018 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s októbrom 2014  (375 978 osôb), poklesol o 1 960 osôb (o 0,52 %). Medziročne poklesol o 25 543  osôb, čo je o 6,39 % menej (v novembri  2013  399 561 osôb).

V novembri 2014 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,22 p. b.) bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (17,35 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (12,25 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 17,18 % a Košický kraj s 15,93 %.

Ku koncu novembra 2014 bol na úradoch práce aktuálny stav voľných pracovných miest v počte 10 906  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 509 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  2 503 miest (podiel 23 %), najmenej 812 miest v Banskobystrickom kraji (podiel 7,4%).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.01.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac