Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v októbri o 0,09 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 2014 12,35 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2014 (12,44 %) poklesla o 0,09 p.b. Medziročne poklesla o 1,31  p. b. (v októbri 2013  13,66 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v októbri 2014 333 257 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2014 (335 720 osôb), poklesol o 2 463 osôb (o 0,73%). Medziročne poklesol o 35 390 osôb, čo je o 9,60 % menej (v októbri 2013 368 647 osôb)

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v októbri 2014 13,93 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2014 (14,01 %) poklesla o 0,08 p.b.. Medziročne poklesla o 0,98 p.b. (v októbri 2013 14,91 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol v septembri 2014 375 978 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2014 (378 020 osôb), poklesol o 2 042 osôb (o 0,54 %). Medziročne poklesol o 26 527 osôb, čo je o 6,59 % menej (v októbri 2013 402 505 osôb).

V októbri 2014 bol v siedmich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,24 p. b.) bol dosiahnutý v Trnavskom kraji. V Nitrianskom kraji bol zaznamenaný mierny medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti (o 0,07 p.b.)

Ku koncu októbra 2014 bol na úradoch práce aktuálny stav voľných pracovných miest v počte 11 415 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 697 voľných pracovných miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 2 137 miest (podiel 18,7 %), najmenej 929 miest v Banskobystrickom kraji (podiel 8,1%).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac