Miera evidovanej nezamestnanosti sa v marci znížila

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci 2014  13,28 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2014 (13,49 %) poklesla o 0,21 p.b. Medziročne poklesla o 1,40  p. b. (v marci 2013   14,68 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v marci 2014  358 285 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2014 (364 099 osôb), poklesol o 5 814  osôb (o 1,60 %). Medziročne poklesol o 37 967 osôb, čo je o 9,58 % menej (v marci 2013   396 252  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2014  14,72 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2014 (14,89 %) poklesla o  0,17 p.b.. Medziročne poklesla  o 1,26  p.b. (v marci 2013    15,98 %).

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v marci  2014   397 216  osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s februárom 2014 (401 876  osôb), poklesol o 4 660 osôb (o 1,16 %). Medziročne poklesol o 34 166  osôb, čo je o 7,92 % menej (v marci 2013   431 382 osôb).

 V marci 2014 bol vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského (nárast o 0,06 p.b.) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,43 p. b.) bol dosiahnutý v Prešovskom kraji.

Na okresnej úrovni bol v marci 2014 v 65 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 12 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v dvoch okresoch bola zaznamenaná MEN na úrovni predchádzajúceho mesiaca.

Ku koncu marca 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 4 888 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 378 VPM. Najviac ich  bolo v Prešovskom kraji, a to  943 miest (podiel 19,3 %), najmenej 396 miest v Trenčianskom kraji (podiel 8,1 %).

 

Podrobná štatistika je zverejnená na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na www.upsvar.sk.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.04.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac