Miera evidovanej nezamestnanosti v auguste klesla o 0,08 %


Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste 2012  13,19 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2012 (13,27 %), poklesla o  0,08 % Medziročne vzrástla o 0,07 % (v auguste  2011    13,12 %).

Stav disponibilných UoZ dosiahol v auguste 2012  356 423 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júlom  2012 (358 652 osôb), poklesol o 2 229 osôb (o 0,62 %). Medziročne vzrástol o 6 538  osôb, o 1,87 %   (v auguste 2011    349 885  osôb).

V auguste 2012 bol vo všetkých krajoch, s výnimkou bratislavského (nárast o 0,11%) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,26 %)  bol dosiahnutý v trenčianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (19,25 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (13,19 %) dosiahol ešte banskobystrický kraj s 18,88 % a košický kraj s 18,48 %.

Na okresnej úrovni bol v auguste 2012 pokles miery evidovanej nezamestnanosti dosiahnutý v 49 okresoch, v 28 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v dvoch okresoch bola zaznamenaná miera na úrovni júla 2012. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (33,37 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,00%). 

          Na základe očakávaného pôsobenia rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na jednotlivých regionálnych trhoch práce možno očakávať v ďalšom období nárast miery evidovanej nezamestnanosti, súvisiaci s očakávaným príchodom absolventov stredných škôl do evidencie úradov práce.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac