Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri 2014 vzrástla o 0,04 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri 2014 12,29 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2014 (12,25 %) vzrástla o 0,04 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 1,21  p. b. (v decembri 2013  13,50 %).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2014 12,79 %, čo v porovnaní s rokom 2013 (14,11 %) predstavuje medziročný pokles o 1,32 p.b.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v decembri 2014  331 733 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2014 (330 517 osôb), vzrástol o 1 216 osôb (o 0,37 %). Medziročne poklesol o 32 492 osôb, čo je o 8,96 % menej (v decembri 2013  364 225  osôb).

Priemerný počet disponibilných UoZ dosiahol roku 2014 počet 345 149 osôb. V medziročnom porovnaní je to pokles o 35 590 osôb,  o 9,35 %   (v roku 2013  380 739 UoZ).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2014  13,85 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2014  (13,86 %) poklesla o  0,01 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,93  p.b. (v decembri 2013  14,78 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v priemere za rok 2014 úroveň 14,29 % čo predstavuje oproti roku 2013 (15,38 %) pokles o 1,09 p. b.

Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v decembri 2014  373 754 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s novembrom 2014  (374 018 osôb), poklesol o 264 osôb (o 0,07 %). Medziročne poklesol o 25 122  osôb, čo je o 6,30 % menej (v decembri  2013  398 876 osôb).

Priemerný stav UoZ dosiahol v roku 2014  385 661 osôb. V porovnaní s rokom 2013 (415 006 osôb)  je to pokles o 29 345 osôb, o 7,07 %.

V decembri 2014 bol v Bratislavskom (o 0,02 p.b.) a Košickom (o 0,01 p.b.) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). V šiestich krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji (o 0,11 p. b.).

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu MEN zaznamenal Prešovský kraj (17,45 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (12,29 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 17,22 % a Košický kraj s 15,92 %.

Na okresnej úrovni bol v novembri 2014 v 30 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 47 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v dvoch okresoch sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (29,84 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,99 %). 

Ku koncu decembra 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 9 169  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 1 737 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  2 432 miest (podiel 26,5 %), najmenej 707 miest v Košickom kraji (podiel 7,7%).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.01.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac