Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri stúpla

Disponibilná miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri 2012  14,44 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2012 (13,94 %), vzrástla o  0,50  percentuálneho bodu  (p. b). Medziročne vzrástla o 0,85  p. b.   (v decembri  2011 13,59 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v decembri 2012  390.111 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2012 (376.638 osôb), vzrástol o 13 473 osôb (o 3,58 %). Medziročne vzrástol o 27 683  osôb, o 7,64 %   (v decembri 2011    362 428  osôb).

V decembri 2012 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší medzimesačný nárast (o 0,82 p. b.) bol zaznamenaný v banskobystrickom kraji. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal banskobystrický kraj (20,81 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (14,44 %) dosiahol ešte prešovský kraj s 20,66 % a košický kraj s 19,58 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2012 dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti v 5 okresoch, v 73 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese bola zaznamenaná miera na úrovni novembra 2012.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (35,59 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,15 %). Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac