Miera evidovanej nezamestnanosti v januári 2015 vzrástla o 0,10 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v januári 2015   12,39 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2014 (12,29 %) vzrástla o 0,10 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 1,22  p. b. (v januári 2014  13,61 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v januári 2015  334 250 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2014 (331 733 osôb), vzrástol o 2 517 osôb (o 0,76 %). Medziročne poklesol o 32 971 osôb, čo je o 8,98 % menej (v januári 2014    367 221  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2015   14,08 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2014  (13,85 %) vzrástla o  0,23 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,82  p.b. (v januári 2014   14,90 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol v januári 2015 379 757 osôb. Medzimesačne,  v porovnaní s decembrom 2014 (373 754 osôb), vzrástol o 6 003 osôb (o 1,61 %). Medziročne poklesol o 22 367 osôb, čo je o 5,56 % menej (v januári 2014    402 124 osôb).

V januári 2015 bol v dvoch krajoch (Trenčianskom o 0,04 p.b. a Banskobystrickom o 0,18 p.b.) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). V šiestich krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN (najvýraznejší nárast (o 0,29 p. b.) bol zaznamenaný v Trnavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu MEN  zaznamenal Prešovský kraj (17,67 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (12,39 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 17,04 % a Košický kraj s 15,99 %.

Na okresnej úrovni bol v januári 2015  v 32 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 44 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v troch okresoch sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (29,28 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,99 %). 

Ku koncu januára 2015  bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 9 834  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 665 VPM.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac