Miera evidovanej nezamestnanosti v júli klesla o 0,07 %


Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2012  13,27 %. Medzimesačne v porovnaní s júnom 2012 (13,34 %), poklesla o  0,07 %. Medziročne vzrástla o 0,12  % (v júli 2011 13,15 %).

Stav disponibilných UoZ dosiahol v júli 2012   358 652 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júnom  2012 (360 512 osôb), poklesol o 1 860 osôb (o 0,52 %). Medziročne vzrástol o 7 919  osôb, o 2,26 %    (v júli 2011    350 733 osôb).

V júli 2012 bol v troch krajoch (bratislavský /o 0,19 %/, trnavský /o 0,03 %/, trenčiansky o 0,09 %/) zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v piatich (nitriansky /o 0,14 %/, žilinský /o 0,12 %/, banskobystrický /o 0,08 %/, prešovský /o 0,36 %/, košický /o 0,11 %/) bol dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší nárast (o 0,19 %) bol zaznamenaný v bratislavskom kraji. Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,36 %)  bol dosiahnutý v prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (19,30 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer dosiahol ešte banskobystrický kraj s 19,01 % a košický kraj s 18,53 %.

Na okresnej úrovni bol v júli 2012 pokles miery evidovanej nezamestnanosti dosiahnutý v 45 okresoch, v 34 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (33,59 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (3,61%). 

Ku koncu júla 2012 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest v počte  6 307. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 358 VPM (o 6,8%).

Na základe očakávaného pôsobenia rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na jednotlivých regionálnych trhoch práce možno očakávať v ďalšom období stabilizáciu alebo mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.08.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac