Miera evidovanej nezamestnanosti v júni 2013

Bratislava, 22. 07. 2013

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dnes zverejnilo mesačnú štatistiku nezamestnanosti k 30. júnu 2013. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 2013  14,25 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2013  (14,26 %), poklesla o  0,01  percentuálneho bodu  (p. b). Medziročne vzrástla o 0,91  p. b. (v júni 2012    13,34 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júni 2013   384 696 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s májom 2013  (384 977 osôb), poklesol o 281 osôb (o 0,07 %). Medziročne vzrástol o 24 184  osôb, čo predstavuje  6,71 %  (v júni 2012    360 512  osôb).

V júni 2013 bol v štyroch krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, keď najvýraznejší pokles o 0,31 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji. V štyroch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast, najvýraznejší o 0,21 p. b. bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.

V sledovanom mesiaci z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (20,10 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (14,25 %) zaznamenal  tiež Banskobystrický kraj s 19,46 % a Košický kraj s 18,64 %.

Na okresnej úrovni bol v júni 2013   dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti v 28 okresoch. V 51 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (34,06 %) a najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava IV  (5,40 %). 

Podrobné štatistiky sú zverejnené na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na www.upsvar.sk.Médiá

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac