Miera evidovanej nezamestnanosti v júni vzrástla o 0,15%

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 2012  13,34 %. Medzimesačne v porovnaní s májom 2012 (13,19 %), vzrástla o  0,15  percentuálneho bodu (p. b). Medziročne vzrástla o 0,36 %   ( jún 2011 - 12,98 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v júni 2012  360 512 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s májom 2012 (356 322 osôb), vzrástol o 4 190 osôb (o 1,18 %).

V júni 2012 bol vo všetkých krajoch s výnimkou banskobystrického (pokles o 0,03%) zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast (o 0,39 %) bol zaznamenaný v prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal prešovský kraj (19,66 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer dosiahol ešte banskobystrický kraj s 19,09 % a košický kraj s 18,64 %.

 Na okresnej úrovni bol v júni 2012 pokles MEN dosiahnutý v 23 okresoch, v 56 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (33,70 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (3,33%). 

Ku koncu júna 2012 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest v počte  5 949. Najviac ich  bolo v bratislavskom kraji, a to 1 447 miest (podiel 20,87 %), najmenej, 542 miest v košickom kraji (podiel 6,77%).

 Na základe očakávaného pôsobenia rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na jednotlivých regionálnych trhoch práce možno v mesiaci júl 2012 očakávať stabilizáciu miery evidovanej nezamestnanosti.

V pozitívnom smere očakávame pôsobenie uplatňovania nástrojov AOTP (aktívne opatrenia pre trh práce), postupný nárast počtu vyhľadaných voľných  pracovných miest úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ich reálneho obsadenia UoZ a ďalší nárast  sezónnych prác.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.07.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac