Miera evidovanej nezamestnanosti v máji 2014 poklesla na 12,80%

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji 2014  12,80 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2014 (12,96 %)  poklesla o 0,16 p.b. Medziročne poklesla o 1,46  p. b. (v máji 2013  14,26 %).

 Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v máji 2014  345 487 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2014 (349 745osôb), poklesol o 4 258  osôb (o 1,22 %). Medziročne poklesol o 39 490 osôb, čo je o 10,26 % menej (v máji 2013   384 977  osôb).

 Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v máji 2014  14,27 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2014 (14,46 %) poklesla o  0,19 p.b.. Medziročne poklesla  o 1,12p.b. (v máji 201315,39 %).

 Stav celkového počtu  UoZ dosiahol  v máji  2014   385 176osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s aprílom 2014 (390 272osôb), poklesol o 5 096 osôb (o 1,31 %). Medziročne poklesol o 30 226 osôb, čo je o 7,28 % menej (v máji 2013  415 402 osôb).

 V máji 2014  bol vo všetkých krajoch s výnimkou košického (nárast o 0,01 p.b.) dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,31 p. b.) bol dosiahnutý v žilinskom kraji.

 Ku koncu mája 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 8 633miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2 391 VPM. Najviac ich  bolo v prešovskom kraji, a to  1 450 miest (podiel 16,8 %), najmenej 663 miest v banskobystrickom kraji (podiel 7,8 %).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac