Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri vzrástla o 0,25 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri vzrástla o 0,25 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 2012  13,69 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2012 (13,44 %), vzrástla o  0,25 p.b.. Medziročne vzrástla o 0,40 p.b.   (v októbri  2011    13,29 %).

Stav disponibilných UoZ dosiahol v októbri 2012   369 866 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2012 (363 306 osôb), vzrástol o 6 560 osôb (o 1,81 %). Medziročne vzrástol o 15 223  osôb, o 4,29 %   (v októbri 2011    354 643  osôb).

 V októbri 2012 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný  medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší medzimesačný nárast (o 0,38 p.b.)  bol dosiahnutý v banskobystrickom kraji. Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal banskobystrický kraj s 19,61 %. Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (13,69 %) dosiahol ešte prešovský kraj s 19,59 % a košický kraj s 18,86 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2012 pokles miery evidovanej nezamestnanosti dosiahnutý v 14 okresoch, v 63 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch bola zaznamenaná miera na úrovni septembra 2012.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (34,50 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,17 %). Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac