Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri poklesla

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v septembri  2014 12,44 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2014 (12,56 %) poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,40  p. b. (v auguste 2013  13,84 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v septembri 2014  335 720 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2014 (338 825 osôb), poklesol o 3 105 osôb (o 0,92 %). Medziročne poklesol o 37 676 osôb, čo je o 10,09 % menej (v auguste 2013  373 396  osôb)

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v septembri 2014 14,01 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2014 (14,11 %) poklesla o  0,10 p.b.. Medziročne poklesla o 1,05 p.b. (v auguste 2013  15,06 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol v septembri  2014 378 020 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2014 (380 668 osôb), poklesol o 2 648 osôb (o 0,70 %). Medziročne poklesol o 28 478 osôb, čo je o 7,01 % menej (v auguste 2013  406 498 osôb).

V septembri 2014 bol v piatich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,27 p. b.) bol dosiahnutý v Košickom kraji. V dvoch krajoch bol zaznamenaný mierny medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti (v Trnavskom o 0,03 p.b. a v Banskobystrickom o 0,01 p.b.). V Bratislavskom kraji sa miera evidovanej nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila.

Ku koncu septembra 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest v počte 10 718 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 272 voľných pracovných miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  2 092 miest (podiel 19,5 %), najmenej 827 miest v Košickom kraji (podiel 7,7%).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac