Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri vzrástla o 0,25 %

Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri vzrástla o  0,25 %

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v septembri 2012  13,44 %. Medzimesačne, v porovnaní s augustom 2012 (13,19 %), vzrástla o  0,25%. Medziročne síce vzrástla o 0,07% (september 2011 – 13,37%), je to však podstatne menej ako septembrový nárast medzi rokmi 2010 – 2011 (o 1,02%)  a 2009 – 2010 (o 0,99%).

Stav disponibilných UoZ dosiahol v septembri 2012  363 306 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s augustom  2012 (356 423 osôb), vzrástol o 6 883 osôb (o 1,93 %). Medziročne vzrástol o 6 656  osôb, o 1,87 %   (v auguste 2011    356 650  osôb).

V septembri 2012 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný  medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší medzimesačný nárast (o 0,48 %)  bol dosiahnutý v žilinskom kraji. Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal prešovský kraj (19,35 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (13,44 %) dosiahol ešte banskobystrický kraj s 19,23 % a košický kraj s 18,72 %.

Na okresnej úrovni bol v septembri 2012 pokles MEN dosiahnutý v 11 okresoch, v 67 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese bola zaznamenaná miera na úrovni augusta 2012. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (33,88 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (4,06%). Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.10.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac