Miera evidovanej nezamestnanosti vo februári poklesla o 0,07 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2015   12,32 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2015 (12,39 %) poklesla o 0,07 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 1,17  p. b. (vo februári 2014  13,49 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol vo februári 2015  332 218 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2015 (334 250 osôb), poklesol o 2 032 osôb (o 0,61 %). Medziročne poklesol o 31 881 osôb, čo je o 8,76 % menej (vo februári 2014    364 099  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2015   13,95 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2015  (14,08 %) poklesla o  0,13 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,94  p.b. (vo februári 2014   14,89 %). 

Stav celkového počtu UoZ dosiahol vo februári 2015  376 270 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s januárom 2015  (379 757 osôb), poklesol o 3 487 osôb (o 0,92 %). Medziročne poklesol o 25 606  osôb, čo je o 6,37 % menej (vo februári 2014    401 876 osôb).

Vo februári 2015 bol v šiestich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,17 p. b.) bol dosiahnutý v Žilinskom kraji. Len v Banskobystrickom kraji bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN (o 0,21 %). V Košickom kraji sa MEN medzimesačne nezmenila.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu MEN  zaznamenal Prešovský kraj (17,55 %). Nadpriemernú úroveň MEN nad slovenský priemer (12,32 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 17,25 % a Košický kraj s 15,99 %. 

V medziročnom porovnaní bol za SR dosiahnutý pokles MEN o 1,17 p. b.. Na regionálnej úrovni bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medziročný pokles MEN. Najvýraznejší pokles (o 1,68 p. b.) bol dosiahnutý v Žilinskom kraji.

Na okresnej úrovni bol vo februári 2015  v 54 okresoch dosiahnutý pokles MEN a v 25 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

V sledovanom mesiaci najvyššia MEN bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (30,04 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I  (5,20 %).  

Ku koncu februára 2015  bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 11 674  miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 840 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  2 611 miest (podiel 22,4 %), najmenej 868 miest v Košickom kraji (podiel 7,4 %). Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac