Miera nezamestnanosti pokračuje v klesajúcom trende, v apríli zníženie o 0,32 p.b.

Miera nezamestnanosti pokračuje v klesajúcom trende, v apríli zníženie o 0,32 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli  2014  12,96 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2014  (13,28 %)  poklesla o 0,32 p.b. Medziročne poklesla o 1,45  p. b. (v apríli 2013  14,41 %).

 Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v apríli 2014  349 745 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2014 (358 285osôb), poklesol o 8 540  osôb (o 2,38 %). Medziročne poklesol o 39 203 osôb, čo je o 10,08 % menej (v apríli 2013   388 948  osôb)

 Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v apríli 2014  14,46 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2014 (14,72 %) poklesla o  0,26 p.b.. Medziročne poklesla  o 1,18  p.b. (v apríli 2013  15,64 %).

 Stav celkového počtu UoZ dosiahol v apríli 2014  390 272 osôb. Medzimesačne,  v porovnaní s marcom 2014 (397 216 osôb), poklesol o 6 944 osôb (o 1,75 %). Medziročne poklesol o 31 799 osôb, čo je o 7,73 % menej (v apríli 2013  422 071 osôb).

 V apríli 2014 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,78 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji. Na okresnej úrovni bol v apríli 2014 v 76 okresoch dosiahnutý pokles MEN, v 3 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN.

 Ku koncu apríla 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 6 242 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 354 VPM. Najviac ich  bolo v Prešovskom kraji, a to  994 miest (podiel 15,9 %), najmenej 504 miest v Košickom kraji (podiel 8,1 %).Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac