MPSVaR v súvislosti s Uzneseniami vlády SR 856/2006 a 414/2007 pripravuje kroky smerujúce k ich realizácii.

BRATISLAVA 7.6.2007 – MPSVaR v súvislosti s Uzneseniami vlády SR 856/2006 a 414/2007 pripravuje kroky smerujúce k ich realizácii. Zo svojho stavu uvoľňuje v horizonte do konca tohto kalendárneho roka 1 501 zamestnancov. Z tohto počtu bude presne 41 zamestnancov uvoľnených priamo z aparátu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom väčšina z nich bude pravdepodobne preložená na v súčasnosti neobsadené pozície, ktoré neplánuje MPSVaR v rámci optimalizačných postupov rušiť, prípadne im bude ponúknuté miesto na ESF (t. j. nebudú zamestnancami platenými zo štátneho rozpočtu, ale z prostriedkov technickej pomoci ESF).

Ďalších 1 460 zamestnancov uvoľňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zo svojich radov a z jednotlivých 46-tich úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku. Opatrenia, ktoré v tejto súvislosti plánuje podniknúť samotné Ústredie PSVaR, majú za cieľ eliminovať dopady týchto krokov na prepustených zamestnancov a počítajú tiež s priestorom pre ďalších zamestnancov štátnej správy, ktorí prídu na trh práce z iných rezortov v súvislosti s realizáciou vyššieuvedených uznesení.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac