Nezamestnanosť aj v júli udržala klesajúci trend

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2014  12,67 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2014 (12,78 %), poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,32  p. b. (v júli 2013  13,99 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli 2014   341 882 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2014 (345 013osôb), poklesol  o 3 131 osôb (o 0,91 %). Medziročne poklesol o 35 541 osôb, čo je o 9,42 % menej (v júli 2013  377 423  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v júli 2014  14,23 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2014 (14,26 %), poklesla o  0,03 p.b.. Medziročne poklesla  o 0,99 p.b. (v júli 2013  15,22 %).

Stav celkového počtu  uchádzačov o zamestnanie dosiahol  v júli 2014  384 002 osôb.  Medzimesačne,  v porovnaní s júnom 2014 (384 825osôb), poklesol o 823 osôb (o 0,21 %). Medziročne poklesol o 26 886 osôb, čo je o 6,54 % menej (v júli 2013  410 868 osôb).

V júli 2014 bol v siedmich krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles (o 0,31 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji. Len v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti (o 0,17p.b.).

Ku koncu júla 2014 bol na úradoch  práce aktuálny stav voľných pracovných miest v počte 9 486 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 271 voľných pracovných miest v medziročnom porovnaní až o 2 879 voľných pracovných miest. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji, a to  1 736 miest (podiel 18,3 %), najmenej 728 miest v Trenčianskom kraji.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.08.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac