Nezamestnanosť klesá už 10 mesiacov

V júli 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,44 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2016 (9,45 %) poklesla o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,02  p. b. (v júli 2015 11,46 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júli 2016 dosiahol 256 460 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2016  (256 615 osôb), poklesol o 155 osôb (o 0,06 %). Medziročne poklesol o 52650  osôb, čo je o 17,03 %  menej (v júli  2015 - 309 110 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júli 2016 10,96 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2016 (11,02 %) poklesla o 0,06 p. b.. Medziročne poklesla o 2,08 p. b. (v júli 2015  13,04 %).

Stav celkového počtu UoZ v júli 2016 dosiahol 297 649 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2016 (299 427 osôb), poklesol o 1 778 osôb (o 0,59 %). Medziročne poklesol o 54 172 osôb, čo je o 15,40 % menej (v júli 2015 stav 351 821 osôb).

V júli 2016 bol v piatich krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,16 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (14,46 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,44 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 13,39 % a Košický kraj s 13,19 %.

Na okresnej úrovni bol v júli 2016 v 41 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 38 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,36 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (3,84 %).

Ku koncu júla 2016 úrady práce evidovali 38 308 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 3 621 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 7 572 miest (podiel 19,8 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 228 (podiel 8,4 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 12 515 miest (v Trnavskom kraji 3 330 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 568 miest (v Prešovskom kraji 1 596 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 593 miest (v Bratislavskom kraji 1 264 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.08.2016
Dátum aktualizácie: 22.08.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac