Nezamestnanosť klesala počas celého roka 2016, december nebol výnimkou

V decembri 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 8,76 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2016 (8,78 %) poklesla o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,87 p. b. (v decembri 2015  10,63 %).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2016 9,48 %, čo v porovnaní s rokom 2015 (11,50 %) predstavuje medziročný pokles o 2,02 p. b.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v decembri 2016 dosiahol 237 977 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2016 (238 380 osôb), poklesol o 403 osôb (o 0,17 %). Medziročne poklesol o 48 848  osôb, čo je o 17,03 % menej (v decembri 2015 – 286 825 osôb).

Priemerný počet disponibilných UoZ dosiahol v roku 2016 počet 257 664 osôb. V medziročnom porovnaní je to pokles o 52 556 osôb – o 16,94 % (v roku 2015   310 220 UoZ).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2016 10,16 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2016 (10,24  %) poklesla o 0,08 p. b.. Medziročne poklesla o 2,24 p. b. (v decembri 2015 12,40 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v priemere za rok 2016 úroveň 11,08 %, čo predstavuje oproti roku 2015 (13,15 %) pokles o 2,07 p. b.

Stav celkového počtu UoZ v decembri 2016 dosiahol 276 131 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2016 (278 192 osôb), poklesol o 2 061 osôb (o 0,74 %). Medziročne poklesol o 58 248 osôb, čo je o 17,42 % menej (v decembri 2015 stav 334 379 osôb).

Priemerný stav UoZ dosiahol v roku 2016  300 988 osôb. V porovnaní s rokom 2015 (354 582 osôb) je to pokles o 53 594 osôb, o 15,11 %.

V decembri 2016 bol v štyroch krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,12 p. b.) bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (13,91 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (8,76 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 12,80 % a Košický kraj s 12,76 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2016 v 44 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 33 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,58 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,29 %) dosiahli okresy Galanta a Piešťany.

Ku koncu decembra  2016 úrady práce evidovali 35 284 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 2 585 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  8 643 miest (podiel 24,5 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 2 231 (podiel 6,3 %).

 

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 11 372 miest (v Trnavskom kraji 2 561 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 021 miest (v Prešovskom kraji 1 203 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 363 miest (v Bratislavskom kraji 1 514 miest)

 

 

Základné údaje o vývoji nezamestnanosti v roku 2016

 

2016     január

2016   december

rozdiel                               (január - december)

Miera evidovanej nezamestnanosti (%)

10,39

8,76

   1,63 p. b.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ (%)

12,18

10,16

   2,02 p. b.

UoZ do 25 rokov

49 224

38 983

- 20,80 %

UoZ do 29 rokov

90 092

71 878

- 20,22 %

UoZ nad 50 rokov, §8 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z.

86 713

74 861

- 13,67 %

Dlhodobo nezamestnaní - nad 12 mesiacov

171 396

137 309

- 19,89 %

Dlhodobo nezamestnaní - nad 48 mesiacov

72 683

61 881

- 14,86 %

Absolventi, §8 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

17 656

14 596

- 17,33 %

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.01.2017

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac