Nezamestnanosť kontinuálne klesá už osem mesiacov

V máji 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,45 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2016 (9,64 %), poklesla o 0,19 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,03  p. b. (v máji 2015 11,48 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v máji 2016 dosiahol 256 742 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2016 (261 914 osôb), poklesol o 5 172 osôb (o 1,97 %). Medziročne stav poklesol o 52 781  osôb, čo je o 17,05 % menej  (v máji 2015 309 523 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v máji 2016 11,13 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2016 (11,40 %) poklesla o  0,27 p. b.. Medziročne poklesla o 1,93 p. b. (v máji 2015 13,06 %).

Stav celkového počtu UoZ v máji 2016 dosiahol 302 264 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2016 (309 583 osôb), poklesol o 7 319 osôb (o 2,36 %). Medziročne poklesol o 49 878 osôb, čo je o 14,16 % menej (v máji 2015 stav 352 142 osôb).

V máji 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,31 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (14,31 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,45 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 13,68 % a Košický kraj s 13,13 %.

Na okresnej úrovni bol v máji 2016 v  67 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 10 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch sa miera nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,87 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (3,76 %).

Ku koncu mája  2016 úrady práce evidovali 41 992 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 993 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  8 718 miest (podiel 20,8 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 498 (podiel 8,3 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 12 503 miest (v Trnavskom kraji 2 617 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 7 501 miest (v Bratislavskom kraji 1 824 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 286 miest (v Žilinskom kraji 1 150 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac