Októbrová nezamestnanosť na 6,5 - ročnom minime

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 2015   10,98 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2015 (11,38%) poklesla o 0,40 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 1,37  p.b. (v októbri 2014 12,35 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v októbri 2015 296 270 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2015 (307 054 osôb), poklesol o 10 784 osôb (o 3,51 %). Medziročne poklesol o 36 987 osôb, čo je o 11,10 % menej (v októbri 2014    333 257  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2015   12,76 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2015 (12,95 %) poklesla o  0,19 p.b.. Medziročne poklesla o 1,17 p.b. (v októbri 2014 13,93 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol v októbri 2015 344 199 osôb. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2015 (349 137 osôb), poklesol o 4 938 osôb (o 1,41 %). Medziročne  poklesol  o 31 779 osôb,  čo je  o 8,45 %  menej  (v októbri 2014  375 978 osôb).

V októbri 2015 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (15,72 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (10,98 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 15,47 % a Košický kraj s 14,97 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2015 v 67 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti a v 12 okresoch nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (27,77 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava V. (4,66 %).

Ku koncu októbra  2015 bol na úradoch práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v počte 32 718 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 494 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  5 895 miest (podiel 18,0 %), najmenej miest 2 669 v Košickom kraji (podiel 8,2 %).

 

Z hľadiska štruktúry bolo najviac VPM

  •  operátori a montéri strojov a zariadení – 9 687 miest (v Trnavskom kraji 1 941 miest)
  •  kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 5 734 miest (v Prešovskom kraji 1 435 miest)
  •  pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 4 822 miest (v Prešovskom kraji 1 083 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 25.11.2015
Dátum aktualizácie: 26.11.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac