Pozor na prácu v Španielsku

Vzhľadom k nárastu počtu slovenských občanov, ktorí vycestovali do Španielska za prácou prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr, Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje, aby si naši občania dôkladne preverili vierohodnosť pracovných ponúk. Pomerne často sa za týmito ponukami skrývajú skupiny, ktoré chcú neznalosťou pomerov v Španielsku pripraviť občanov SR o peniaze. Najčastejšie sa vyskytujú požiadavky na platbu za vyhotovenie takzvaného pracovného povolenia až do výšky 350,- EUR, pričom Španielsko neuplatňuje žiadne prechodné obdobia voči občanom SR, obmedzujúce pohyb pracovných síl. V poslednom čase však narastá aj počet takých prípadov, keď naši občania so sklamaním reagovali na pracovné podmienky a predovšetkým nízke mzdy. MZV SR preto našich občanov vyzýva, aby sa pred vycestovaním za prácou do Španielska oboznámili s aktuálnymi informáciami o pracovných podmienkach v krajine. Rovnako dôležité je, aby si naši občania pred takouto cestou zabezpečili aj spiatočnú letenku alebo cestovný lístok a mali pri sebe dostatok peňazí na zabezpečenie ubytovania a pobytu v Španielsku. Kontakt: PaedDr. Danica Lehocká hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave tel.č.: 02/59753715


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 07.07.2009
Dátum aktualizácie: 21.07.2009

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac