Prvýkrát od decembra 2008 miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod 9 %

V novembri 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 8,78 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2016 (9,08 %) poklesla o 0,30 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,99 p. b. (v novembri 2015 10,77 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v novembri 2016 dosiahol 238 380 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2016 (246 594 osôb), poklesol o 8 214 osôb (o 3,33 %). Medziročne poklesol o 52 132  osôb, čo je o 17,94 % menej (v novembri 2015 – 290 512 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v novembri 2016 10,24 %. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2016 (10,50 %) poklesla o 0,26 p. b.. Medziročne poklesla o 2,26 p. b. (v novembri 2015 12,50 %).

Stav celkového počtu UoZ v novembri 2016 dosiahol 278 192 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2016 (285 251 osôb), poklesol o 7 059 osôb (o 2,47 %). Medziročne poklesol o 58 839 osôb, čo je o 17,46 % menej (v novembri 2015 stav 337 031 osôb).

V novembri 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,47 p. b.) bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (13,93 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (8,78 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 12,70 % a Košický kraj s 12,72 %.

Na okresnej úrovni bol v novembri 2016 v 71 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 6 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,77 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,32 %) dosiahli okresy Galanta, Hlohovec a Piešťany.

Ku koncu novembra  2016 úrady práce evidovali 37 869 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 2 756 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  9 331 miest (podiel 24,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 2 520 (podiel 6,6 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 11 708 miest (v Bratislavskom kraji 2 933 miest)
  •  kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 593 miest (v Prešovskom kraji 1 347 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 764 miest (v Bratislavskom kraji 1 569 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac