Psychosociálna podpora a krízová intervencia pre karanténne zariadenia (pre občanov a personál)

Psychosociálna podpora a krízová intervencia pre karanténne zariadenia (pre občanov a personál), ktoré nespadajú pod gesciu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR

kontakt: 0908430037 v pracovných dňoch v čase 15:00 hod.  – 08:00 hod.,  počas voľných dní nepretržite 24 hodín.

V pracovných dňoch od 8:00 hod. – 15:00: Zoznam kontaktov na psychológov, psychologičky a odborných poradcov RPPS na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny [ PDF 153.1 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 07.05.2020
Dátum aktualizácie: 10.06.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac