ÚPSVR Bratislava - zmena v umiestnení dvoch oddelení od 15.12.2015

ÚPSVR Bratislava – zmena v umiestnení dvoch oddelení od 15.12.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava oznamuje, že z dôvodu efektívnejšieho poskytovania služieb občanom sa centralizujú a premiestňujú nasledovné oddelenia:

1/ Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately bude od 15.12.2015 poskytovať služby pre klientov v rámci celej Bratislavy na novej adrese: Svoradova č.1, Bratislava (za starým rozhlasom).

2/ Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností bude od 18.12.2015 poskytovať služby pre klientov v rámci celej Bratislavy na adrese: Vazovova 7/A, Bratislava.

Zmena nastáva v presťahovaní pracovísk kompenzácií ŤZP z pracoviska Kutlíkova 17 a pracoviska Karloveská 6/C, kde toto oddelenie od 18.12.2015 nebude vybavovať klientov kompenzácií ŤZP.

Parkovanie na Vazovovej 7/A pre držiteľov parkovacieho preukazu.

Pri vstupe do budovy na Vazovovej 7/A, môžu klienti, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu využiť vstup na parkovisko úradu z Radlinského ulice. Na otvorenie garážovej brány je potrebné kontaktovať úrad práce na telefónnom čísle 02/2044 3700.

 

Telefónny zoznam pracovníkov je na webovej stránke Úradu PSVR Bratislava: www.upsvar.sk/baMédiá

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac