V januári evidovaná nezamestnanosť klesla na 10,39 %

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v januári 2016   10,39 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2015 (10,63%) poklesla o 0,24 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 2,00  p.b. (v januári 2015 12,39 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v januári 2016 282 339 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2015 (286 825 osôb), poklesol o 4 486 osôb (o 1,56 %). Medziročne poklesol o 51 911  osôb, čo je o  15,53 % menej  (v januári 2015 334 250  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2016   12,18 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2015 (12,40 %) poklesla o  0,22 p.b.. Medziročne poklesla o 1,90 p.b. (v januári 2015 14,08 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol v januári 2016 330 783 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2015 (334 379 osôb), poklesol o 3 596 osôb (o 1,08 %). Medziročne poklesol o 48 974 osôb, čo je o 12,90 % menej (v januári 2015 379 757 osôb).

V januári 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,54 p.b) bol dosiahnutý v Žilinskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (15,26 %). Nadpriemernú úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (10,39 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 14,79 % a Košický kraj s 14,18 %.

Na okresnej úrovni bol v januári 2016 v 70 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 9 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (27,41 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava I. (4,56 %).

Ku koncu januára  2016 bol na úradoch práce aktuálny stav voľných pracovných miest (VPM) v celkovom počte 31 350 miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3 738 VPM. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to  4 914 miest (podiel 15,87 %), najmenej miest 2 429 v Košickom kraji (podiel 7,75 %).

Z hľadiska štruktúry bolo najviac VPM 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 9 337 miest (v Žilinskom kraji 1 554 miest) 
  • pracovníci v službách a obchode – 5 334 miest (v Bratislavskom kraji 1 128 miest) 
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 5 164 miest (v Trenčianskom kraji 955 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2016
Dátum aktualizácie: 21.02.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac