V marci 2016 miera evidovanej nezamestnanosti prvýkrát od februára 2009 klesla pod 10,00 %

V marci 2016 miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod 10,00 % a dosiahla hodnotu 9,89 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2016 (10,09 %), poklesla o 0,20 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 2,17  p.b. (v marci 2015 12,06 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v marci 2016 dosiahol 268 559 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2016 (274 202 osôb), poklesol o 5 643 osôb (o 2,06 %). Medziročne poklesol stav o 56 612  osôb, čo je o  17,41 % menej  (v marci 2015 325 171  osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v marci 2016 11,69 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2016 (12,00 %) poklesla o  0,31 p.b.. Medziročne poklesla o 2,01 p.b. (v marci 2015 13,70 %).

Stav celkového počtu UoZ v marci 2016 dosiahol 317 681 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2016 (326 075 osôb), poklesol o 8 394 osôb (o 2,57 %). Medziročne poklesol o 51 774 osôb, čo je o 14,01 % menej (v marci 2015 stav 369 455 osôb).

V marci 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,29 p.b) bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (14,68 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,89 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 14,18 % a Košický kraj s 13,56 %.

Na okresnej úrovni bol v marci  2016 v  70 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 9 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (26,91 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Bratislava V. (4,27 %).

Ku koncu marca  2016 úrady práce evidovali 35 514 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o  1 386 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  5 970 miest (podiel 16,8 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 289 (podiel 9,3 %).

 VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 10 032 miest (v Trnavskom kraji 1 861 miest) 
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 6 440 miest (v Trenčianskom kraji 1 028 miest)                                                                                                                                              
  • pracovníci v službách a obchode – 6 141 miest (v Bratislavskom kraji 1 294 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.04.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac