V októbri evidovaná nezamestnanosť klesla na úroveň 9,08 %

V októbri 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,08 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2016 (9,42 %) poklesla o 0,34 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,90 p. b. (v októbri 2015 10,98 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v októbri 2016 dosiahol 246 594 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2016  (255 919 osôb), poklesol o 9 325 osôb (o 3,64 %). Medziročne poklesol o 49 676  osôb, čo je o 16,77 %  menej   (v októbri  2015 – 296 270 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v októbri 2016 10,50 %. Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2016 (10,83 %) poklesla o  0,33 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,26 p. b. (v októbri 2015  12,76 %).

Stav celkového počtu UoZ v októbri 2016 dosiahol 285 251 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2016 (294 095 osôb), poklesol o 8 844 osôb (o 3,01 %). Medziročne poklesol o 58 948 osôb, čo je o 17,13 % menej (v októbri 2015 stav 344 199 osôb).

V októbri 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,44 p. b.) bol dosiahnutý v Trnavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (14,18 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,08 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 13,17 % a Košický kraj s 12,98 %.

Na okresnej úrovni bol v októbri 2016 v  75 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 3 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (25,26 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (3,66 %).

Ku koncu októbra  2016 úrady práce evidovali 40 628 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o  522 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  10 084 miest (podiel 24,8 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 2 552 (podiel 6,3 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 13 058 miest (v Trnavskom kraji 3 219 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 8 540 miest (v Bratislavskom kraji 1 701 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 5 873 miest (v Bratislavskom kraji 1 665 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.11.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac