VEĽTRH PRÁCE JOBEXPO 2010

Vyše dvadsať tisíc (20.600) návštevníkov, prekročilo v závere minulého týždňa (29.-30. apríla 2010) brány doposiaľ najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku - JOBEXPO. Usporiadateľ veľtrhu, Ústredie práce, sociálnych vecí, práce a rodiny, predstavil na výstavnej ploche Agrokomplexu v Nitre ponuku 149-tich vystavovateľov ako z domova tak aj zo zahraničia. Uchádzači aj záujemcovia o zamestnanie sa mohli v priestoroch výstavy zoznámiť s ponukou približne 1.400 pracovných miest na Slovensku, ponúkaných priamo v danom momente zúčastnenými vystavovateľmi a takisto aj s ponukou približne 6.000 pracovných miest, ponúkaných úradmi PSVaR. Ponuku zo zahraničia bohato rozšírila o ďalšie voľné miesta aj medzinárodná sieť EURES a 400 priamo ponúkaných miest v zahraničí.

O tom, že vyberať naozaj bolo z čoho, svedčí 53.200 informačných pohovorov, zrealizovaných na stánkoch jednotlivých vystavovateľov. Samotný veľtrh priniesol návštevníkom 1.078 predbežných pracovných zmlúv. Ďalší z nich majú šancu uspieť v následných výberových konaniach, ktoré sa budú u zamestnávateľov konať krátko po skončení výstavy.

Okrem ponuky práce priniesol veľtrh aj množstvo zaujímavých sprievodných akcií. Patrili k nim najmä panelové diskusie o súčasnej situácii na trhu práce, ktorých sa zúčastnili aj podpredseda EK Maroš Šefčovič, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek a množstvo ďalších odborníkov, venujúcich sa problematike trhu práce.

Tí, ktorí zatiaľ úspešní pri hľadaní práce neboli, mohli na veľtrhu získať cenné rady, ako pri snahách o jej získanie čo najefektívnejšie postupovať. Ako správne napísať životopis, ako sa pripraviť na vstupný pohovor, akú pomoc a poradenstvo môžu poskytnúť úrady PSVaR. Na tieto a rad ďalších otázok bolo možné nájsť relevantné a kompetentné odpovede pod jednou strechou. Súčasne mohli návštevníci veľtrhu získať dôležité informácie z oblasti zákonníka práce a informácie, súvisiace so začatím podnikania. Testovacie miestnosti ponúkli návštevníkom aj možnosť overiť si, aké sú ich jazykové, či počítačové zručnosti a súčasne absolvovať test aj s akreditovaným certifikátom, potvrdzujúcim ich kvality. Túto možnosť otestovania sa využilo podľa prvého zberu informácií 1.285 klientov (testovanie na voľbu povolania - 385 klientov, testovanie na jazykové zručnosti - 650 klientov, počítačových zručností - 200 klientov, psychotesty - 50 klientov, služby poradenstva pre osoby so zdravotným postihnutím využilo približne 100 klientov). Viac ako 6.000 klientov navštívilo prezentácie a prednášky v seminárnych miestnostiach. 

PaedDr. Ján Sihelský, generálny riaditeľ Ústredia PSVaR sa v zmysle hodnotenia podujatia vyjadril: „Podľa prvých výsledkov splnilo podujatie svoj účel a naplnilo očakávania všetkých zúčastnených."Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.05.2010

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac