Verejné obstarávanie „Interaktívne moduly“

Verejné obstarávanie „Interaktívne moduly"
Bratislava, 13.5.2011 - Vyhlásenie Ústredia PSVaR k medializovanému
verejnému obstarávaniu

V uplynulých dňoch sa slovenské médiá venovali aj téme výberového konania na dodanie komplexného vzdelávacieho materiálu pod názvom Interaktívne moduly. Toto výberové konanie vypísalo Ministerstvo ešte pod vedením pani ministerky Tomanovej.
Nové vedenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rokovalo s víťazom o cene, ktorú sa oproti cene vysúťaženej za bývalej vlády, podarilo znížiť o takmer 30% čo predstavuje takmer 170 tis. EUR. Takto vyrokovaná cena bola použitá ako základ pre vyhlásenie nového výberového konania, pretože Úrad pre verejné obstarávanie pôvodné konanie zrušil pre procesnú chybu.

Predmetom obstarávania bolo vytvorenie
1. komplexného vzdelávacieho konceptu
2. nástrojov na jeho aplikáciu (to je tých medializovaných 11 DVD, z čoho 6 malo slúžiť pre poradcov na Úradoch PSVAR a 5 pre klientov)
3. vyškolenie takmer 100 odborných pracovníkov Ústredia a Úradov PSVaR, z ktorých časť mala pracovať s klientmi a časť mala školiť ďalších pracovníkov systému úradov práce
Takáto prax je bežná na vyspelých pracovných trhoch v Európskej únii.
Predpokladali sme, že uvedená základná cena, ktorú sme vyhlásili v obstarávaní sa v jeho priebehu zásadne zníži, máme skúsenosti, že pokles niekedy dosiahne aj 50%.
Táto medializácia nepriaznivo zasiahla do prebiehajúcej súťaže. Riziko že možná škandalizácia by odradila od účasti viaceré firmy, ktoré by sa inak súťaže zúčastnili, považujeme za príliš vysoké a preto po dohode Ústredia a MPSVR bola súťaž zrušená. Mohol by byť zmarený cieľ dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu produktu za čo najnižšiu cenu.
Prehodnotíme možné využitie týchto financií na nástroje motivujúce nezamestnaných zamestnať sa a mať za svoje zamestnanie zodpovednosť. Obrátime sa tiež na našich zahraničných kolegov pre inšpiráciu a budeme sa snažiť nájsť najlepšie nástroje. Interaktívne moduly zostávajú pre túto chvíľu ako jedna z možností.


Kontakt: PaedDr. Danica Lehocká, hovorkyňa Ústredie PSVaR v Bratislave, tel.č.: 0905/658 207Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 13.05.2011

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac