Voľné pracovné miesta v Nemecku

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom siete EURES Slovensko úzkospolupracuje so sieťou EURES Nemecko a Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), pri aktívnom umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie  na voľné pracovné miesta v Nemecku.

V tejto súvislosti bude v najbližších týždňoch prebiehať sieť výberových konaní na pracovné miesta v oblasti hotelierstva, o ktoré je najväčší záujem.

 

Výberový proces bude prebiehať v štyroch etapách:

1. Zverejnenie a propagácia ponuky voľných pracovných miest  prostredníctvom sociálnych sietí a samotnej web stránky EURES Slovensko www.eures.sk a www.facebook.com, prostredníctvom  plagátov umiestnených na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a reklamy v tlači.

 2. Zber a predvýber životopisov záujemcov zo Slovenska – 1. kolo

V druhej etape sa uskutoční zber životopisov a prihlášok záujemcov o pracovné miesta a následne na to bude skontrolovaná  úplnosť údajov. Tí kandidáti, ktorí zašlú prihlášku a životopis budú kontaktovaní slovenskými EURES poradkyňami, ktoré preskúšajú základné znalosti nemeckého jazyka formou telefonického rozhovoru

  3. Pozvanie úspešných kandidátov z 1. kola na výberový pohovor na veľtrh práce    Job   Expo

Úspešní uchádzači v 1. kole výberového konania, ktorí splnili požadované podmienky (vzdelanie a/alebo prax podľa požiadaviek na danú profesiu a v telefonickom pohovore prešli  jazykovým testom z nemeckého jazyka) budú pozvaní EURES poradkyňami na 2. kolo výberového pohovoru na Job Expo do Nitry.

 

  4. Výberové pohovory na veľtrhu práce Job Expo 2013 s nemeckými EURES  poradcami –  2. kolo

Na veľtrhu Job Expo sa bude nachádzať stánok s názvom  „EURES Nemecko“. Stánok bude rozdelený na časť, ktorá sa bude zaoberať poradenstvom pre návštevníkov príp. zber životopisov od uchádzačov, ktorí majú záujem zamestnať sa v ostatných odvetviach v Nemecku (klasický stánok) a na miestnosť vyhradenú na výberové pohovory. V tejto miestnosti už budú priamo nemeckí EURES poradcovia realizovať výberové pohovory s úspešnými kandidátmi z 1. kola.

 

V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sú za tento náborový projekt zodpovedné a celý projekt realizujú EURES poradkyne Mgr. Lýdia Valachová – ÚPSVR Dolný Kubín (lydia.valachova@upsvr.gov.sk) a Mgr. Miroslava Hiľovská – ÚPSVR Humenné (miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk)

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 26.03.2013
Dátum aktualizácie: 06.05.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac