Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie aj na webe MPSVR SR a ÚPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vychádza v ústrety občanom v hmotnej núdzi, ktorí potrebujú finančnú pomoc spojenú s prechodom na digitálne televízne vysielanie. Žiadosť o príspevok na príjem digitálneho televízneho vysielania si občania v hmotnej núdzi môžu stiahnuť aj z internetovej stránky ministerstva práce i Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň si ich môžu vyzdvihnúť aj priamo na úradoch práce, ktoré tieto žiadosti potvrdzujú.

O príspevok vo výške 20 eur môžu požiadať poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo s nimi posudzované osoby, ktoré platia koncesionárske poplatky. Príspevok má pomôcť poberateľom znášať náklady spojené s prechodom z analógového na digitálne vysielanie. Žiadosť musí potvrdiť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a toto potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac.

V prípade, že je žiadateľ oslobodený od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, musí k žiadosti priložiť aj doklad - napr. fotokópiu preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby. Upozorňujeme, že žiadatelia musia uviesť priamo v žiadosti, ako chcú príspevok využiť (kúpa set-top boxu, nového televízora, satelitu, nákup služieb káblového operátora), inak sa môže stať, že o 20-eurový príspevok prídu.

Potvrdené žiadosti treba priniesť alebo poslať poštou na adresu ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja najneskôr do 31. augusta tohto roku. Ministerstvo žiadateľom vyplatí príspevok do troch mesiacov od posúdení žiadosti, najneskôr však do 31. novembra tohto roka.

Podrobné informácie o prechode na digitálne televízne vysielanie nájdu záujemcovia na stránke www.digimedia.sk, alebo môžu využiť bezplatné telefónne číslo 0800 168 500 (pracovné dni od 9.00 do 16.00).

Výzva MDVRR [ PDF 75.5 kB]

Žiadosť na stiahnutie [ PDF 125.8 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 16.03.2011

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac